Tilpasset tilbud

Alle brukere ved senteret skal møtes med respekt og likeverd. Vi ønsker å være tilgjengelige for alle personer utsatt for seksuelle overgrep og pårørende som har behov for råd, veiledning og støtte. Du kan være anonym og alle ansatte har taushetsplikt. Du kan også få tilrettelegging, tolk eller andre tilpassede tilbud.

Nok.-sentrene har en felles faglig plattform og veiledere for et tilpasset tilbud til alle kjønn, personer med funksjonsnedsettelser og flerkulturelle brukere. Vi ønsker å ha et inkluderende tilbud for alle.

Under kan du se hvilke fasiliteter vi har på vårt senter. Dersom du har behov for tilrettelegging som ikke finnes på senteret, kan du ta kontakt med oss, så finner vi en løsning som passer for deg.

 

Trenger du tolk?

Om du har behov for tolk i samtaler med oss, kan vi være behjelpelige med dette.

 

Senterets fysiske utforming og fasiliteter

Fra 1.desember 2020 har vi gode lokaler tilpasset vår drift. Vi holder til i 2.etg. Det er tilgjengelighet for rullestolbrukere i nye lokaler. Her har vi alt på en flate, og alle fasiliteter.

Person_sort_rgb

Hva skjer når du kommer til senteret?

Den første kontakten med oss, skjer som oftest ved en telefon eller epost.

Om du har avtalt å komme til oss for en samtale, blir du møtt i døren av den du skal ha samtale med. Samtalen foregår på din faglige veileder sitt kontor.

Du bestemmer selv om du ønsker å snakke med oss alene, eller om du vil ha med deg noen inn i samtalen.

elijah-m-henderson-xcOvbyOEgmc-unsplash